ด้วยประหลาดใจ

เนื้อร้อง

 1. 1. ด้วยประหลาดใจนักปราชญ์มองไป
  ดวงดาวสกาวในเวหน
  น้อมตนยินดีแสนสุกราตรี
  แว่วยินเทพร้องก้องเบื้องบน
 2. โฮซันนาโฮซันนาโฮซันนาแด่พระนาม
 3. 2. โดยแสงแห่งดาวรีบเร่งเดินก้าว
  ตามหารางหญ้าน้อยค่าหนา
  ณเตียงต่ำต้อยมีทารกน้อย
  ทรงเป็นกุมาราแปลกตา
 4. โฮซันนาโฮซันนาโฮซันนาแด่พระนาม
 5. 3. ทั่วโลกแดนไกลยังทราบข่าวได้
  เรื่องราวศักดิ์สิทธิ์กาลนานมา
  เสียงเพลงแห่งสิริของเทพไท
  ยังคงร้องในทุกภาษา
 6. โฮซันนาโฮซันนาโฮซันนาแด่พระนาม
 7. 4. ดวงดาวจากฟ้าส่องแสงไกลมา
  ทั่วทุกแหล่งหล้านภาลัย
  จักไม่ยุดส่องจนสันติครอง
  ทั่วท้องโลกาเนืองนองไป
 8. โฮซันนาโฮซันนาโฮซันนาแด่พระนาม
 9. เนื้อร้องและทำนอง : นิรนาม, Laudis Corona, บอสตัน, 1885