Išminčiai jau labai seniai

 

Žodžiai

 1. 1. Išminčiai jau labai seniai

  stebėjo žvaigždę spindint

  ir klausėsi, kaip angelai

  nakty giedojo himną:

 2. [Chorus]

  Osana, osana, osana vardui Jo!

 3. 2. Jie nusekė žvaigždės šviesa,

  kad rastų prakartėlę,

  kurioj gulėjo šiauduose

  šventasis Kūdikėlis.

 4. 3. Nuo tol pasauly lig dabar

  džiugi žinia ši sklinda,

  ir gieda kiekviena tauta

  dangaus pradėtą himną:

 5. 4. Ši dieviška žvaigždė šventa

  apšvies kiekvieną namą,

  kad gerumu, tiesa, taika

  žydėtų mūsų žemė.

Žodžiai ir muzika: autorius nežinomas; Laudis Corona, Boston, 1885.