Видели мъдреците

 


Текстове

 1. 1. Видели мъдреците как

  звездата засияла,

  в’нощта спокойна ангелската

  песен зазвучала.

 2. [Chorus]

  Осанна, осанна, на името Му днес!

 3. 2. Те тръгнали на път и следвали

  звездата ясна.

  Видели Странника небесен,

  спящ във скромна ясла.

 4. 3. Все още по света се носи

  разказът чудесен

  и пее се от всички хора

  ангелската песен.

 5. 4. Сияе пак звездата ясна

  от небесната шир.

  И светлината й пак носи

  на земята свят мир.

Текст и музика: Анон., Laudis Corona, Бостън, 1885 г.