Kung Mananalig Kailanman

 

Mga Titik

 1. Hindi ako mangangamba,

  Ang Diyos ay nar’yan sa t’wina

  Kanyang lakas at pag-ibig,

  Bunga’y panatag na dibdib.

  Mananalangin sa Ama,

  Laging magpapakumbaba.

  Ang pangamba ay lilisan

  Kung mananalig kailanman.

Titik: Naomi W. Randall, 1908–2001, © 1985 IRI

Himig: Stephen M. Jones, p. 1960, © 1985 IRI