Kung Mananalig Kailanman

Mga Titik

 1. 1. Hindi ako mangangamba,
  Ang Diyos ay nar’yan sa t’wina
  Kanyang lakas at pag-ibig,
  Bunga’y panatag na dibdib.
  Mananalangin sa Ama,
  Laging magpapakumbaba.
  Ang pangamba ay lilisan
  Kung mananalig kailanman.
 2. Titik: Naomi W. Randall, 1908–2001, © 1985 IRI
  Himig: Stephen M. Jones, p. 1960, © 1985 IRI