Ticība

Dziesmas vārdi

 1. 1. Es nešaubos un nebaidos,
  Jo Dievs man vienmēr spēku dod
  Un Viņa Gara dāvana
  Ar mieru sirdi piepilda.
  Caur pazemīgu lūgšanu
  Es uzticību parādu,
  Un Svētā Gara vadībā
  Zūd bailes, pieaug ticība.
 2. Vārdi: Naomi W. Randall (1908–2001). © 1985 IRI
  Mūzika: Stephen M. Jones (dz. 1960). © 1985 IRI