Ticība

 

Dziesmas vārdi

 1. Es nešaubos un nebaidos,

  Jo Dievs man vienmēr spēku dod

  Un Viņa Gara dāvana

  Ar mieru sirdi piepilda.

  Caur pazemīgu lūgšanu

  Es uzticību parādu,

  Un Svētā Gara vadībā

  Zūd bailes, pieaug ticība.

Vārdi: Naomi W. Randall (1908–2001). © 1985 IRI

Mūzika: Stephen M. Jones (dz. 1960). © 1985 IRI