Sion, vi deg priser

Tekster

 1. 1. Sion, vi deg priser,
  du Guds rike er.
  Den som har sin Frelser kjær,
  også ren av hjertet er.
  Snart skal alle Sions barn
  stå frem og møte Gud.
 2. 2. Gjennom åpenbaring,
  gitt av Gud til jord,
  himlens sannhet kom her ned
  til enhver som søker fred.
  Må vi alltid leve så
  at vi Ham møte kan.
 3. 3. Når Guds barn i Sion
  følger sannhets lov,
  vil all ufred, strid og splid
  borte bli til evig tid.
  Himlens Sion, kom du ned
  og fyll den ganske jord.
 4. Tekst og musikk: Merrill Bradshaw, 1929–2000 © 1980 IRI