Soi kunniaksi Luojan

Sanat

 1. 1. Soi kunniaksi Luojan

  Nyt virsi kiitoksen,

  Tuon kaiken hyvän tuojan

  Ja suojan ainaisen!

  Hän, Isä, rakkahasti

  Ain vaalii luotujaan,

  Ja kaiken taitavasti

  Hän ohjaa tuolta taivaastaan.

 2. 2. Hän säät ja ilmat säätää

  Ja aallot tainnuttaa

  Ja hyisen hallan häätää

  Ja viljan vartuttaa.

  Hän onneen meidät ohjaa,

  Jos joutuu johdantaan.

  Sen rakkauden pohjaa

  Ken pystyy koskaan tutkimaan?

 3. 3. Siis kiitos, Herra taivaan,

  Kun lahjas meille toit

  Ja palkaks työn ja vaivan

  taas puhtaan leivän soit.

  Suo että alttiin mielin

  Myös köyhää holhoomme,

  Ja sydämin ja kielin

  Suo lakkaamatta kiitämme.

Sanat: A. W. Koskimies, 1856–1929

Sävel: Jean Sibelius, 1865–1957

Julkaistu alkuperäisen kustantajan, Breitkopf & Härtel, Wiesbaden, luvalla.