Nu höres åter Jesu bud

 


Sångtexter

 1. 1. Nu höres åter Jesu bud som då han gick på jord,

  han sändes hit av himlens Gud att sprida ut hans ord.

  Nu sanningsrösten ljuder: ”Omvändelse och dop!”

  Och varje själ den bjuder: ”Dig skilj från Satans hop!”

 2. 2. Men den som orättfärdig är och ej omvänder sig,

  då domens dag en gång är här, han går på syndens stig.

  Ty himlens dörr är dopet, som talats har av Gud,

  så lyssna nu till ropet: ”O, följ din Herres bud!”

 3. 3. Vår Herre själv har gått den väg som härligheten når.

  Till synd och mörker avsked säg och gå i Jesu spår!

  Du livets mening finner i arbete och bön

  och segerkronan vinner, då himlen är din lön.

Text: George Manwaring, 1854–1889

Musik: Ebenezer Beesley, 1840–1906