Vi älskar, Gud, ditt hus

 


Sångtexter

 1. 1. Vi älskar, Gud, ditt hus,

  dess helga frid och ord;

  dess glädje, endräkt, ljus

  ej mäts på denna jord.

 2. 2. När där i ödmjuk bön

  din skara samlad är,

  du giver himmelsk lön,

  då du, o Gud, är när.

 3. 3. Vi älskar livets ord,

  som skänker tröst och frid,

  vår glädje här på jord,

  vår kraft i livets strid.

Text: William Bullock, 1797–1874

Musik: Leroy J. Robertson, 1896–1971. © 1948 IRI