Vi har ditt hus så kjær

 


Tekster

 1. 1. Vi har ditt hus så kjær,

  der stolt og rent det står.

  Den glede vi får der,

  alt jordisk overgår.

 2. 2. Et hellig hus det er

  med ro og fred og bønn.

  O Herre, du er der,

  vi søker deg i lønn.

 3. 3. Vi elsker livets ord,

  det fredens bud fra deg

  som gir oss trøst på jord,

  en evig gledens vei.

Tekst: William Bullock, 1797–1874

Musikk: Leroy J. Robertson, 1896–1971. © 1948 IRI