Laa wochoch, Dios, naqara

 


Lyrics

 1. 1. Laa wochoch, Dios, naqara

  Wan wiʼ laa wankilal.

  Maajun sahilal taqʼa

  Naxqʼax lix chaabʼilal.

 2. 2. Saʼ li rochochil tijok,

  Laa moos nekeʼchʼutla.

  Laaʼat ajwiʼ xat-ok

  Chixkʼulbʼalebʼ taqʼa.

 3. 3. Naqara laaʼo xkʼulbʼal

  Li aatin jwal sa naxye,

  Li naxkʼojobʼ qachʼool;

  Xsahil li qaam naxkʼe.

Raatinul: William Bullock, 1797–1874

Xyaabʼal: Leroy J. Robertson, 1896–1971. © 1948 IRI