Caur pravieti mūs uzrunā

 


Dziesmas vārdi

 1. 1. Caur pravieti mūs uzrunā un vada Pestītājs,

  Caur pravieti Tā Kunga prāts un griba atklājas.

  Viņš aicinājis gaišreģi mums visiem sludināt,

  Lai mācītos mēs sekot tam, ko vēsta Dieva Vārds.

 2. 2. It visur, katrā valodā būs dzirdams pravietis,

  Caur viņu atklāts pasaulei šis evanģēlijs tiks.

  Vēsts svētā visiem liecinās un saskanēs ar to,

  Kas jau kopš pašām sendienām caur praviešiem mums dots.

 3. 3. Lai slavas dziesmas paceļas līdz tronim debesīs!

  Mūs pazīst Kungs un Pestītājs — tā saka pravietis.

  Jel pievērs ausi, pasaule, kad runā Dieva vīrs,

  Kam priesterības atslēgas Tas Kungs ir piešķīris!

Vārdi: Marylou Cunningham Leavitt (dz. 1928). © 1985 IRI

Mūzika: Darwin K. Wolford (dz. 1936). © 1979 Sonos Music Resources

Publicēts ar atļauju. Dziesmu atļauts pavairot nekomerciālai lietošanai Baznīcā un mājās.