Vi lytter til profetens røst

 


Tekst

 1. 1. Vi lytter til profetens røst og ordet sendt fra Gud.

  Han beder os med kærlighed at følge alle bud.

  Vor Fresler har ham kaldet til at bringe lyset frem,

  så vi kan finde vejen hen til Himlens lyse hjem.

 2. 2. Profetens stemme lyde vil ud over land og by,

  og alle folk skal høre evangeliet påny.

  Hans ord skal stå som vidne om, had hver profet har sagt,

  som kaldet blev i fordums tid og har os sandhed bragt.

 3. 3. Så lad os synge frydesang og prise Herren stor,

  som atter gennem sin profet nu taler til vor jord.

  Kom lad os lytte, give agt og stadig fremad gå

  til vi en dag i hellighed kan for Guds trone stå.

Text: Marylou Cunningham Leavitt, f. 1928.

Music: Darwin K. Wolford, f. 1936.

© 1979 Sonos Music Resources. Brugt med tilladelse.

Denne salme må kopieres til lejlighedsvis, ikke–kommerciel brug i kirke og hjem.