Bawat Handog Namin

 


Mga Titik

 1. 1. Bawat handog namin,

  Kahit anupaman,

  Lahat sa Inyo nanggaling,

  Kayo ang naglaan.

 2. 2. Mga biyaya N’yo

  Tatanggapin namin.

  At malugod na sa Inyo

  Ay mag-aalay rin.

 3. 3. Ang magpaginhawa,

  Maglunas, mag-alo,

  Ang s’yang gawain ng anghel

  Dito sa ’ming mundo.

 4. 4. Kami’y nananalig

  Sa Inyong salita,

  Ang gagawin sa ’ming kapwa,

  Sa ’Nyo rin ginawa.

Titik: William Walsham How, 1823–1897

Himig: Di-kil., ina. ni Lowell Mason, 1792–1872, at George J. Webb, 1803–1887