Tē ueue noa nei tātou

Lyrics

 1. 1. Tē ueue noa nei tātou
  i te mau huero ra,
  i te mau fenua pāpū,
  ’e te mou’a mata’i roa.
  I te vāhi repo maita’i,
  ’e te uahia ra.
  I te vāhi pāpā marō,
  ’e i te medebara.
 2. 2. Tē topa nei te huero
  i te vāhi haumarū,
  ’e i te vāhi ta’ata,
  e ta’ahihia i raro.
  Tē vai ra te mau huero,
  tei ha’amo’ehia,
  ’e te tahi mau huero,
  i fa’aherehia.
 3. 3. Tē vai ra te mau huero,
  ’o tei fa’aea noa,
  ’o te tupu noa mai ra,
  i te taime i muri roa.
  Nā roto i te paraura’a,
  ’ua ueue noa tātou
  i te mau huero maita’i,
  ’e ’aore rā te ’ino.
 4. 4. ’O ’Oe te hi’opo’a,
  i tā mātou ’ohipa
  pāruru i te huero,
  tā mātou e tanu atura.
  E ’ia tae i te tau maita’i,
  roa’a (a)i te ’auhune,
  ’e te ora mure ’ore
  nō tā mātou huero.
 5. D’après le texte anglais, Pure Diamonds, Cleveland, 1872, auteur anonyme
  Musique d’Henry A. Tuckett, 1852–1918