Pasulong Tayo sa Luwalhati

 


Mga Titik

 1. 1. Pasulong tayo sa l’walhati

  Nang korona’y makamtan.

  Ang panangga ay pag-ingatan,

  H’wag bitiwan magpakailanman.

 2. [Chorus]

  Sulong sa ating paglakad,

  Tungo’y malayong lupain.

  Buhay na walang hangganan

  Ang gabay at layunin.

 3. 2. Araw-araw sa ’ting pagsulong,

  Tungo ay kalangitan.

  Mabuting gawa’y maglalapit

  Kung saan korona’y kakamtan.

 4. 3. Mga tinubos ang kapiling

  Tungo sa kaharian,

  Sa Panginoo’y magpupuri,

  Lakas N’ya’t awa’y makakamtan.

Titik at himig: John M. Chamberlain, 1844–1930