Vi kjemper for Guds rike

 


Tekster

 1. 1. Vi kjemper for Guds rike

  med troens rustning sterk.

  I kraft vi rykker fremad

  til kamp for Herrens verk.

 2. [Chorus]

  Vi kjemper for Guds rike,

  til seier går vi frem.

  For Herren er vår styrke,

  vår konge og vår venn.

 3. 2. Den smale sti vi vandrer,

  vil nå til himlens hjem.

  Hver god og kjærlig gjerning

  ett skritt oss fører frem.

 4. 3. Med den forløste skare

  som rundt hans trone står,

  vil vi vår Frelser prise,

  hans makt den evig rår.

Tekst og musikk: John M. Chamberlain, 1844–1930