Mes žygiuojame į šlovę

 


Žodžiai

 1. 1. Mes žygiuojame į šlovę,

  kur šviesus vainikas lauks.

  Dievo ginklus ruoškim uoliai,

  neužmirškim jų, brolau.

 2. [Chorus]

  Mes žygiuojame į šlovę –

  namus šviesios vilties.

  Siekiam laimės amžinosios;

  tai kelrodė žvaigždė.

 3. 2. Taip kasdieną – po kalnelį

  link dangaus, ten tikslas mūs.

  Geras darbas – lyg laiptelis

  į tikros šlovės namus.

 4. 3. O tenai visi išpirktieji

  Dievo sostą pamatys,

  gėrio šlovinimo šūksniai

  amžių amžius nenutils.

Žodžiai ir muzika: John M. Chamberlain, 1844–1930.