Mga Tagapagtanggol ng Sion, Bangon!

 


Mga Titik

 1. 1. Mga tagapagtanggol ng Sion,

  Bangon! Masdan ang kalaban

  Na kaylapit sa inyong tahanan;

  Kailangang maging matapang.

  H’wag n’yong kalimutan ang Missouri;

  Isaisip ang tapang ng Nauvoo.

  Pagsalakay ng mga kaaway,

  Manalig, magtiwala kayo.

  Manalig, magtiwala kayo;

  Manalig, magtiwala kayo.

  Pagsalakay ng mga kaaway,

  Manalig, magtiwala kayo.

 2. 2. Ang Sion ay napalilibutan

  Ng kapangyarihan ng Diyos;

  Mga mandirigma n’ya’y kaytapang,

  Pananalig nila’y lubos.

  Bawat kawal, may pusong matapang

  Kahit kakaunti lamang tayo,

  Hanggang maitaboy ang kalaban,

  Manalig, magtiwala tayo.

  Manalig, magtiwala tayo;

  Manalig, magtiwala tayo.

  Hanggang maitaboy ang kalaban,

  Manalig, magtiwala tayo.

 3. 3. Kahit na ang kalaba’y sumulong,

  Kasama’ng kampon ng dilim,

  Kung anghel ang sa ati’y tutulong,

  Sila’y ating gagapiin.

  At ang kaharian ay lalaya,

  At mamamangha ang buong mundo

  Sa Sion na lipos ng l’walhati,

  Kung kaya’t magtiwala tayo.

  Manalig, magtiwala tayo;

  Manalig, magtiwala tayo.

  Sa Sion na lipos ng l’walhati.

  Manalig, magtiwala tayo.

Titik: Charles W. Penrose, 1832–1925, bin.

Himig: Ipi. na kay Thomas E. Williams, n. 1854