Gręžkit širdis

 


Žodžiai

 1. 1. Gręžkit širdis, Viešpats eina, –

  skelbė pranašas visiems;

  gręžkit širdis į Jo vardą,

  į išaukštinimo darbą

  mirusiesiems ir gyviems.

 2. 2. Mūsų dienomis Elija

  didį planą sugrąžins,

  mokys ir primins tuos punktus,

  pažadus, kurie sujungtų

  mus su mūsų šeimomis.

 3. 3. Gręžkitės širdim į tėvus,

  jų praėjusias kartas,

  tapatybes nustatykit,

  apeigas šventas atlikit,

  junkit amžinas šeimas.

 4. 4. Gręžkit širdis į vaikaičius,

  būsimas kartų kartas,

  te darbai jūs labdaringi

  ir tarnystė pavyzdinga

  laimina juos visada.

Žodžiai: Paul L. Anderson, gim. 1946. © 1983 Paul L. Anderson and Lynn R. Carson

Muzika: Gaylen Hatton, 1928–2008. © 1985 IRI Šią giesmę galima kopijuoti epizodiniam, nekomerciniam naudojimui bažnyčioje ar namuose.