Pievērs savu sirdi Dievam!

 


Dziesmas vārdi

 1. 1. „Pievērs savu sirdi Dievam!“

  Praviet’s Maleahijs teic.

  Lai par mirušiem un dzīviem,

  Visiem sirdij tuviem, mīļiem

  Vari tempļa darbu veikt.

 2. 2. Elija pie jums tiks sūtīts

  Dižo plānu atjaunot,

  Jums par tēviem atgādināt,

  Dieva ļaudis pasteidzināt

  Pildīt kādreiz solīto.

 3. 3. Pievērs savu sirdi tēviem —

  Priekšgājēju paaudzēm!

  Meklē, kamēr atradīsi,

  Dieva templī piesaistīsi

  Viņus dzīvo dvēselēm!

 4. 4. Pievērs savu sirdi bērniem —

  Pēcnācēju paaudzēm!

  Lai caur tavu taisnīgumu,

  Uzticīgo kalpošanu

  Svētī viņus Debess Tēvs!

Vārdi: Paul L. Anderson (dz. 1946). © 1983 Paul L. Anderson and Lynn R. Carson

Mūzika Gaylen Hatton (dz. 1928). © 1985 IRI

Dziesmu atļauts pavairot nekomerciālai lietošanai Baznīcā un mājās.