Vend dit sind

 


Tekst

 1. 1. Vend dit sind, for Herren kommer, Malakias bød engang.

  Vend dit hjerte, lad berede Herrens værk, som evigt lede slægter frem med glædessang.

 2. 2. I den sidste tid Elias vil forny den store plan.

  Han dig lærer og påminder om de løfter, som dig binder til en slægt i evighed.

 3. 3. Vend dit hjerte mod forældre fortids æt i slægtens ånd.

  Led i bøger til du finder og i templet sammenbinder i et evigt slægtskabsbånd.

 4. 4. Vend dit sind mod børne vrimlen, fremtidsslægt i pagt med Gud.

  Må de ved dit livog levned, tempelgerning alt du evned, evigt glædes ved hans bud.

Tekst: Paul L. Anderson, f. 1946. © 1983 Paul L. Anderson og Lynn R. Carson

Musik: Gaylen Hatton, f. 1928. © 1985 IRI

Denne salme må kopieres til lejlighedsvis, ikke–kommerciel brug i kirke og hjem.