E māramarama te mana’o i te parau mau

 


Lyrics

 1. 1. E māramarama te

  mana’o i te parau mau,

  Te mau parau mure ’ore

  a tō tātou Metua.

 2. 2. ’Ua tae mai te parau

  mau i te peropheta;

  ’E te mau tāviri mo’a

  i te mau tahu’a.

 3. 3. E upo’oti’a te

  parau mau i te pōiri;

  E ’ore roa e mou

  ’e a muri noa (a)tu.

D’après le texte anglais de Parley P. Pratt, 1807–1857

Musique d’Alexander Schreiner, 1901–1987