E māramarama te mana’o i te parau mau

Lyrics

 1. 1. E māramarama te
  mana’o i te parau mau,
  Te mau parau mure ’ore
  a tō tātou Metua.
 2. 2. ’Ua tae mai te parau
  mau i te peropheta;
  ’E te mau tāviri mo’a
  i te mau tahu’a.
 3. 3. E upo’oti’a te
  parau mau i te pōiri;
  E ’ore roa e mou
  ’e a muri noa (a)tu.
 4. D’après le texte anglais de Parley P. Pratt, 1807–1857
  Musique d’Alexander Schreiner, 1901–1987