Dievo amžina tiesa

Žodžiai

 1. 1. Dievo amžina tiesa,
  švieski pajėga visa!
  Protus išvaduok žmonių
  iš grandinių mirtinų!
 2. 2. Dieve, tiesą atstatei –
  žemėn pranašą siuntei,
  kunigystę grąžinai
  Tavo tiesą skelbt plačiai.
 3. 3. Tamsą nugali šviesa,
  melą nugalės tiesa.
  Ten, kur viešpataus tiesa,
  laimės nesibaigs diena.
 4. Žodžiai: Parley P. Pratt, 1807–1857.
  Muzika: Alexander Schreiner, 1901–1987.