Patiesība mūžīgā

Dziesmas vārdi

 1. 1. Patiesība mūžīgā,
  Mirdzi savā pilnībā,
  Sarauj maldu pinekļus,
  Atsvabinot cilvēkus!
 2. 2. Patiesību dievišķo
  Pravietim bij’ atjaunot.
  Priesterības atslēgas
  Mums caur viņu nodotas.
 3. 3. Gaisma tumsu izkliedēs,
  Patiesība uzvarēs,
  Cauri gadsimtiem tā spīd,
  Vadot mūs uz debesīm.
 4. Vārdi: Parley P. Pratt (1807–1857)
  Music: Alexander Schreiner (1901–1987)