Ama, Kayo ang Susundin

 


Mga Titik

 1. 1. Noon, sa may kalangitan,

  Si Cristo ay inatasan

  Upang mundo ay sagipin;

  “Ama, Kayo ang susundin.”

 2. 2. S’yang Hari ng mga Hari,

  Langit, iniwan N’yang dagli.

  Dito’y naging masunurin,

  “Ama, Kayo ang susundin.”

 3. 3. Korona mang tinik, o krus,

  Lahat binata ni Jesus.

  Sariling nais ’di pansin,

  “Ama, Kayo ang susundin.”

 4. 4. Tubig, tinapay ay tanggap

  Nang maalala S’yang ganap.

  Nang tulad N’ya’y idalangin:

  “Ama, Kayo ang susundin.”

Titik: Frank I. Kooyman, 1880–1963. © 1948 IRI

Himig: Robert P. Manookin, 1918–1997. © 1985 IRI