Lai notiek Tavs prāts!

 


Dziesmas vārdi

 1. 1. Starp gara bērniem augstībā

  Kad Glābējs tika aicināts

  No grēka zemes ļaudis glābt,

  Viņš teica: „Tēvs, lai notiek Tavs prāts!“

 2. 2. Viņš debess troni atstāja,

  Kā vienkāršs bērniņš piedzima,

  Uz Dievu vienmēr paļāvās,

  Tam teikdams: „Tēvs, lai notiek Tavs prāts!“

 3. 3. No ērkšķu kroņa nebijās

  Un krustu nesa Pestītājs,

  No Savas gribas atteicās

  Un teica: „Tēvs, lai notiek Tavs prāts!“

 4. 4. Mēs pieņemam šo mielastu,

  Lai pieminētu Glābēju

  Un spētu teikt kā Pestītājs:

  „Ne mans, bet Tavs lai notiek prāts!“

Vārdi: Frank I. Kooyman (1880–1963). © 1948 IRI

Mūzika: Robert P. Manookin (1918–1997). © 1985 IRI