แม้นอกศาสนาจักรเบื้องล่าง

เนื้อร้อง

 1. 1. แม้นอกศาสนาจักรเบื้องล่าง
  ทั้งข้าวสาลีหญ้าขึ้นด้วยกัน
  เมื่อไหร่พระเยซูจักริดรอน
  และถอนหญ้าหนามด้วยความโกรธา
 2. ไม่ช้าหน้าเก็บเกี่ยวข้าว
  ในนาเทวาเร่งเร้า
  เกี่ยวข้าวสู่เรือน
  เทวาเร่งเร้า
  เกี่ยวข้าวสู่เรือน
  ไม่ช้าหน้าเก็บเกี่ยวข้าว
  ในนาเทวาเร่งเร้า
  เกี่ยวข้าวสู่เรือน
  เทวาเร่งเร้า
  เกี่ยวข้าวสู่เรือน
 3. 2. จักบรรเทาความหวั่นที่นั่นหรือ
  เมื่อหวนระลึกเขาอยู่ที่นี่
  ฟังมากเท่าใดรู้ซึ้งเท่าใด
  เติบโตแต่ไหนในกลุ่มสาลี
 4. ไม่ช้าหน้าเก็บเกี่ยวข้าว
  ในนาเทวาเร่งเร้า
  เกี่ยวข้าวสู่เรือน
  เทวาเร่งเร้า
  เกี่ยวข้าวสู่เรือน
  ไม่ช้าหน้าเก็บเกี่ยวข้าว
  ในนาเทวาเร่งเร้า
  เกี่ยวข้าวสู่เรือน
  เทวาเร่งเร้า
  เกี่ยวข้าวสู่เรือน
 5. 3. เปล่านี่ยิ่งจะซ้ำเติมตัวเขา
  ให้วางวายภายใต้คุณความดี
  สำหรับเขาพระคำและศรัทธา
  กลายเป็นเครื่องมือแห่งความวายปราณ
 6. ไม่ช้าหน้าเก็บเกี่ยวข้าว
  ในนาเทวาเร่งเร้า
  เกี่ยวข้าวสู่เรือน
  เทวาเร่งเร้า
  เกี่ยวข้าวสู่เรือน
  ไม่ช้าหน้าเก็บเกี่ยวข้าว
  ในนาเทวาเร่งเร้า
  เกี่ยวข้าวสู่เรือน
  เทวาเร่งเร้า
  เกี่ยวข้าวสู่เรือน
 7. 4. เมื่อเราพบกันดูไม่ผิดแผก
  คนแปลกหน้าคิดล้วนเป็นสาลี
  แต่ในพระเนตรทรงเดชองค์เจ้า
  ใจเราปรากฏฺหมดครามเคลือบแฝง
 8. ไม่ช้าหน้าเก็บเกี่ยวข้าว
  ในนาเทวาเร่งเร้า
  เกี่ยวข้าวสู่เรือน
  เทวาเร่งเร้า
  เกี่ยวข้าวสู่เรือน
  ไม่ช้าหน้าเก็บเกี่ยวข้าว
  ในนาเทวาเร่งเร้า
  เกี่ยวข้าวสู่เรือน
  เทวาเร่งเร้า
  เกี่ยวข้าวสู่เรือน
 9. 5. หญ้าหนามควรเหลือเพื่อเหตุหลายอย่าง
  บ้างเห็นแก่เพื่อนผู้เตือนอ้อนวอน
  ที่เหลือองค์ท่านต่อต้านทางเดิน
  ดำเนินให้เสร็ดสําเร็จสมหวัง
 10. ไม่ช้าหน้าเก็บเกี่ยวข้าว
  ในนาเทวาเร่งเร้า
  เกี่ยวข้าวสู่เรือน
  เทวาเร่งเร้า
  เกี่ยวข้าวสู่เรือน
  ไม่ช้าหน้าเก็บเกี่ยวข้าว
  ในนาเทวาเร่งเร้า
  เกี่ยวข้าวสู่เรือน
  เทวาเร่งเร้า
  เกี่ยวข้าวสู่เรือน
 11. 6. แม้มันเติบใหญ่ใบก้านแข็งแรง
  แผนแห่งพระองค์ไม่ประสงค์นาน
  พระเก็บเกี่ยวล้วนส่วนของพระองค์
  จะทรงโยนหญ้าสู่อเวจี
 12. ไม่ช้าหน้าเก็บเกี่ยวข้าว
  ในนาเทวาเร่งเร้า
  เกี่ยวข้าวสู่เรือน
  เทวาเร่งเร้า
  เกี่ยวข้าวสู่เรือน
  ไม่ช้าหน้าเก็บเกี่ยวข้าว
  ในนาเทวาเร่งเร้า
  เกี่ยวข้าวสู่เรือน
  เทวาเร่งเร้า
  เกี่ยวข้าวสู่เรือน
 13. 7. โอ น่าหวาดหวั่นเป็นเช่นนั้นหรือ
  เก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ชนต้องรู้ไหม
  ทุกคนเป็นหญ้าหรือว่าสาลี
  โปรด ชี้เตรียมฉันเพื่อวันเก็บเกี่ยว
 14. ไม่ช้าหน้าเก็บเกี่ยวข้าว
  ในนาเทวาเร่งเร้า
  เกี่ยวข้าวสู่เรือน
  เทวาเร่งเร้า
  เกี่ยวข้าวสู่เรือน
  ไม่ช้าหน้าเก็บเกี่ยวข้าว
  ในนาเทวาเร่งเร้า
  เกี่ยวข้าวสู่เรือน
  เทวาเร่งเร้า
  เกี่ยวข้าวสู่เรือน
 15. เนื้อร้อง : ดับเบิลยู. เอ. โมซร์ท.