พระวิญญาณพระเจ้า

เนื้อร้อง

 1. 1. พระวิญญาณพระเจ้าเหมือนดังไฟกำลังลุกไหม้!
  รัศมีแห่งยุคสุดท้ายเริ่มฉายออกมา
  ภาพปรากฏและพรครั้งโบราณหวนกลับมาใหม่
  บรรดาเทพสวรรค์ลงมาเยี่ยมเยือนโลกา
 2. เราจะร่วมร้องเพลง
  จะโห่ร้องกับทัพสวรรค์
  โฮซันนาแด่พระผู้เป็นเจ้าและลูกแกะ!
  พระสิริมีแด่พระองค์ในที่สูงสุด
  ต่อนี้ไปและชั่วนิรันดร์ เอเมนและเอเมน
 3. 2. พระองค์ทรงขยายความเข้าใจของสิทธิชน
  ฟื้นฟูผู้วินิจฉัยและอื่นอื่นเช่นก่อน
  ความรู้และพลังของพระผู้เป็นเจ้าแผ่ไป
  ม่านปกคลุมพิภพเริ่มคลี่คลายขยายจร
 4. เราจะร่วมร้องเพลง
  จะโห่ร้องกับทัพสวรรค์
  โฮซันนาแด่พระผู้เป็นเจ้าและลูกแกะ!
  พระสิริมีแด่พระองค์ในที่สูงสุด
  ต่อนี้ไปและชั่วนิรันดร์ เอเมนและเอเมน
 5. 3. เราจะร่วมสวดอ้อนวอนในการชุมนุมศักดิ์สิทธิ์
  เพื่อขยายอาณาจักรสวรรค์ให้ไพศาล
  เพื่อว่าโดยศรัทธาเราจะเริ่มรับช่วงมาได้
  ภาพปรากฏพรและสิริพระเป็นเจ้านั้น
 6. เราจะร่วมร้องเพลง
  จะโห่ร้องกับทัพสวรรค์
  โฮซันนาแด่พระผู้เป็นเจ้าและลูกแกะ!
  พระสิริมีแด่พระองค์ในที่สูงสุด
  ต่อนี้ไปและชั่วนิรันดร์ เอเมนและเอเมน
 7. 4. เป็นสุขเพียงใดในวันที่สิงห์และลูกแกะ
  นั้นจะนอนลงด้วยกันโดยไม่มีเรื่องขัดใจ
  และอีเฟรมครองมงกุฎด้วยพรคนในไซอัน
  เมื่อพระเยซูเสด็จโดยราชรถแห่งไฟ
 8. เราจะร่วมร้องเพลง
  จะโห่ร้องกับทัพสวรรค์
  โฮซันนาแด่พระผู้เป็นเจ้าและลูกแกะ!
  พระสิริมีแด่พระองค์ในที่สูงสุด
  ต่อนี้ไปและชั่วนิรันดร์ เอเมนและเอเมน
 9. เนื้อร้อง : วิลเลียม ดับเบิลยู. เฟลพ์ส, รวมอยู่ในหนังสือเพลงสวด ศยส. ที่ตีพิมพ์ครั้งแรก, 1835 ร้องในการอุทิศพระวิหารเคิร์ทแลนด์ในปี 1836
  ทำนอง : นิรนาม, ประมาฌ 1844
หนังสือ
หนังสือเพลงสวด
เพลงสวดบทเพลงที่
2
ดนตรี
นิรนาม.
เนื้อหา
วิลเลียม ดับเบิลยู. เฟลพ์ส.
พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธ สัญญา 109:79–80, หลักคำสอนและพันธ สัญญา 110
จังหวะ
12 11 12 11 D
หัวข้อ
การฟื้นฟูพระกิตติคุณ, การสรรเสริญ, การสักการะ, การเปิดเผย, พระวิญญาณบริสุทธิ์, พระเยซูคริสต์–การเสด็จมาครั้งที่สอง, มิลเลเนียม
ทำนอง
Assembly
ภาษา
Bahasa Indonesia
Roh Allah (Buku Nyanyian Pujian)
2
Dansk
Guds Ånd som en ild (Salmebog)
2
Deutsch
Der Geist aus den Höhen (Gesangbuch)
2
English
The Spirit of God (Hymnal)
2
Español
El Espíritu de Dios (Himnos)
2
Français
L’Esprit du Dieu saint (Cantiques)
2
Gagana Samoa
O le Agaga o le Atua (Viiga)
2
Latviešu Valoda
Dievišķais Gars (Garīgo dziesmu grāmata)
2
Lea Fakatonga
Ko e Laumālie ʻo e ʻOtuá
2
Lietuvių Kalba
Šventoji Dvasia (Giesmynas)
2
Magyar
Isten Szent Lelke (Himnuszoskönyv)
2
Norsk
Guds ånd som en ild (Salmebok)
2
Português
Tal Como um Facho (Hinário)
2
Q'eqchi'
Lix Musiqʼ li Dios
2
Reo Tahiti
’Auē te Vārua o te Atua
2
Română
Spiritul lui Dumnezeu (Imnuri)
2
Suomi
Nyt liekkinä loistavi Henki Herran (Laulukirja)
2
Svenska
Den himmelska elden (Psalmboken)
2
Tagalog
Espiritu ng Diyos (Himnaryo)
2
Български
Духът Божий (Сборник химни)
2
Русский
Дух Божий (Книга гимнов)
2
Українська
Дух Божий (Збірник гімнів)
2
한국어
타는 듯한 하나님의 영 (찬송가)
31
中文
神靈如火 (聖詩選輯)
2
日本語
主のみたまは火のごと燃え (賛美歌集)
3