พระวิญญาณพระเจ้า

 


เนื้อร้อง

 1. 1. พระวิญญาณพระเจ้าเหมือนดังไฟกำลังลุกไหม้!

  รัศมีแห่งยุคสุดท้ายเริ่มฉายออกมา

  ภาพปรากฏและพรครั้งโบราณหวนกลับมาใหม่

  บรรดาเทพสวรรค์ลงมาเยี่ยมเยือนโลกา

 2. [Chorus]

  เราจะร่วมร้องเพลง

  จะโห่ร้องกับทัพสวรรค์

  โฮซันนาแด่พระผู้เป็นเจ้าและลูกแกะ!

  พระสิริมีแด่พระองค์ในที่สูงสุด

  ต่อนี้ไปและชั่วนิรันดร์ เอเมนและเอเมน

 3. 2. พระองค์ทรงขยายความเข้าใจของสิทธิชน

  ฟื้นฟูผู้วินิจฉัยและอื่นอื่นเช่นก่อน

  ความรู้และพลังของพระผู้เป็นเจ้าแผ่ไป

  ม่านปกคลุมพิภพเริ่มคลี่คลายขยายจร

 4. 3. เราจะร่วมสวดอ้อนวอนในการชุมนุมศักดิ์สิทธิ์

  เพื่อขยายอาณาจักรสวรรค์ให้ไพศาล

  เพื่อว่าโดยศรัทธาเราจะเริ่มรับช่วงมาได้

  ภาพปรากฏพรและสิริพระเป็นเจ้านั้น

 5. 4. เป็นสุขเพียงใดในวันที่สิงห์และลูกแกะ

  นั้นจะนอนลงด้วยกันโดยไม่มีเรื่องขัดใจ

  และอีเฟรมครองมงกุฎด้วยพรคนในไซอัน

  เมื่อพระเยซูเสด็จโดยราชรถแห่งไฟ

เนื้อร้อง : วิลเลียม ดับเบิลยู. เฟลพ์ส, ร้องในการอุทิศพระวิหารเคิร์ทแลนด์ในปี 1836

ทำนอง : นิรนาม, ประมาฌ 1844

หนังสือ
หนังสือเพลงสวด
เพลงสวดบทเพลงที่
2
ดนตรี
นิรนาม, ประมาฌ 1844
เนื้อหา
วิลเลียม ดับเบิลยู. เฟลพ์ส.
พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธ สัญญา 109:79–80, หลักคำสอนและพันธ สัญญา 110
จังหวะ
12 11 12 11 D
หัวข้อ
การฟื้นฟูพระกิตติคุณ, การสรรเสริญ, การสักการะ, การเปิดเผย, พระวิญญาณบริสุทธิ์, พระเยซูคริสต์–การเสด็จมาครั้งที่สอง, มิลเลเนียม
ทำนอง
Assembly
ภาษา
Bahasa Indonesia
Roh Allah (Buku Nyanyian Pujian)
2
Dansk
Guds Ånd som en ild (Salmebog)
2
Deutsch
Der Geist aus den Höhen (Gesangbuch)
2
English
The Spirit of God (Hymns)
2
Español
El Espíritu de Dios (Himnario)
2
Français
L’Esprit du Dieu saint (Recueil de cantiques)
2
Gagana Samoa
O le Agaga o le Atua (Viiga)
2
Italiano
Lo Spirito arde (Innario)
2
Latviešu Valoda
Dievišķais Gars (Garīgo dziesmu grāmata)
2
Lea Fakatonga
Ko e Laumālie ʻo e ʻOtuá
2
Lietuvių Kalba
Šventoji Dvasia (Giesmynas)
2
Magyar
Isten Szent Lelke (Himnuszoskönyv)
2
Norsk
Guds ånd som en ild (Salmebok)
2
Português
Tal Como um Facho (Hinário)
2
Q'eqchi'
Lix Musiqʼ li Dios
2
Reo Tahiti
’Auē te Vārua o te Atua
2
Română
Spiritul lui Dumnezeu (Imnuri)
2
Suomi
Nyt liekkinä loistavi Henki Herran (Laulukirja)
2
Svenska
Den himmelska elden (Psalmboken)
2
Tagalog
Espiritu ng Diyos (Himnaryo)
2
Български
Духът Божий (Сборник химни)
2
Русский
Дух Божий (Книга гимнов)
2
Українська
Дух Божий (Збірник гімнів)
2
한국어
타는 듯한 하나님의 영 (찬송가)
31
中文
神靈如火 (聖詩選輯)
2
日本語
主のみたまは火のごと燃え (賛美歌集)
3