Pastulan Ko ay Alay ng Diyos

 


Mga Titik

 1. 1. Pastulan ko ay alay ng Diyos

  Ang pangangailangan ko ay tustos.

  Bilang pastol, aruga’y lubos

  Maingat N’yang pagtanod sa ’ki’y puspos.

  Sa araw ma’t gabi na kay lalim,

  Sa paglakbay ko, S’ya’y kaagapay lagi.

 2. 2. Sa init ng sikat ng araw,

  Kung madama ay matinding uhaw,

  Sa malago’t luntiang bukid,

  Mga hakbang ko’y Kanyang ihahatid,

  Dito kung sa’n sa buong paligid

  Ang daloy ng batis, sadyang walang patid.

Titik: Joseph Addison, 1672–1719

Himig: Dmitri Bortniansky, 1751–1825