สรรเสริญพระบารมี

เนื้อร้อง

 1. 1. ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิรกราน
  นบพระภูมิบาลบุญดิเรก
  เอกบรมจักริน พระสยามินทร์ พระยศยิ่งยง
  เย็นศิรเพราะพระบริบาล
  ผลพระคุณ ธ รักษา
  ปวงประชาเป็นสุขศานต์ ขอบันดาล
  ธ ประสงค์ใด จงสฤษดิ์ ดัง หวังวรหฤทัย
  ดุจถวายชัย ชโย
 2. เนื้อร้องและทำนอง : นารถ ถาวรบุตร