Ua Matou Vivi‘i ia te Oe le TamaUpu [o le Pese]

 1. 1. Ua matou vivi‘i ia te oe le Tama,

  ma pepese malie i upu aoga;

  Ua sili manuia ua tu‘uina mai;

  ma‘eu lou alofa matou te ola ai.

 2. [Chorus]

  Aleluia! Aleluia! O le pese lenei!

  Ia ‘oli‘oli tatou uma i le galuega nei.

 3. 2. Ua avanoa mai faitoto‘a i luga,

  mo i tatou uma lava o e filiga;

  Ia tatou to‘a‘aga i mea ua fai;

  ia tatou pepese ma ui tonu ai.

 4. 3. E mau ai tatou i le nu‘u o i luga

  ua matagofie ‘e sili naua;

  E tau fai vivi‘i tatou ia Iesu;

  ia vi‘ia pea ia pe a toe tutu.

Upu: Julia H. Johnston, 1849–1919

Fati: H. R. Palmer, 1834–1907