Ang Bakal na Gabay

 

Mga Titik

 1. 1. Kay Nephi may ’pinakita

  Ang ating Diyos Ama,

  Kanyang banal na salita

  Sa bakal na gabay.

 2. [Chorus]

  Tayo’y humawak nang husto

  Sa bakal na gabay.

  Ito ay ang salita ng Diyos,

  Gabay sa ’ting buhay.

 3. 2. Habang tayo’y nabubuhay,

  Tukso’y naglipana,

  Maulap na kadiliman,

  Panganib ang dala.

 4. 3. At kung tukso’y nakaabang,

  Landas ay kay dilim,

  Gabay na bakal, asahan,

  Sa Diyos manalangin.

 5. 4. Araw-araw na susundan

  Ang bakal na gabay,

  May awit at panalangin,

  Tayong maglalakbay.

 6. 5. Patutunguhan ay tanaw,

  Bakal ang s’yang gabay;

  Sa langit magpakailanman,

  Ay mananahanan.

Titik: Joseph L. Townsend, 1849–1942

Himig: William Clayson, 1840–1887