It geležies lazda

 

Žodžiai

 1. 1. Senovės Nefis sapnuose

  regėjo kažkada,

  jog Dievo žodis žmogų ves

  it geležies lazda.

 2. [Chorus]

  Tverkis duotos išganymo lazdos,

  tvirtos, patikimos;

  nes Ji – tai žodis iš Dievo burnos,

  kuris parves namo.

 3. 2. Kelionė mūsų žemėj šioj

  pagundų kupina;

  pakliūnam į tamsos miglas

  pavojun kasdiena.

 4. 3. Kai vėl pagundymų migla

  kelionę mūs apgaubs,

  laikykimės lazdos tvirtai

  ir šaukimės dangaus.

 5. 4. Ranka už rankos atkakliai,

  laikydamies lazdos,

  su giesme ir malda tvirtai

  keliausime namo.

 6. 5. Jau matos laimė amžina,

  kur mus lazda nuves:

  į tėviškas rankas švelnias,

  į mylinčias šeimas.

Žodžiai: Joseph L. Townsend, 1849–1942.

Muzika: William Clayson, 1840–1887.