O, sköna dag, som kommit har

 


Sångtexter

 1. 1. O, sköna dag, som kommit har

  och återställt all sannings ord!

  Se, löftets ängel kom och bar

  det glada budskap till vår jord!

 2. 2. Det glada bud är åter hört.

  O, lyssna till dess stämma klar!

  Till folk, som mörkret vilse fört,

  kom ljus och sanning uppenbar.

 3. 3. Den dag profeter siat om,

  då marken vit till skörden är,

  den dag som länge väntats kom,

  ja Herrens stora dag är här!

 4. 4. Den dag är här, då Herrens folk

  skall höra Jesu egna ord,

  och änglar som vår Faders tolk

  med mänskan tala på vår jord.

Text: Philo Dibble, 1806–1895

Musik: Ebenezer Beesley, 1840–1906