O, sköna dag, som kommit har

Sångtexter

 1. 1. O, sköna dag, som kommit har
  och återställt all sannings ord!
  Se, löftets ängel kom och bar
  det glada budskap till vår jord!
 2. 2. Det glada bud är åter hört.
  O, lyssna till dess stämma klar!
  Till folk, som mörkret vilse fört,
  kom ljus och sanning uppenbar.
 3. 3. Den dag profeter siat om,
  då marken vit till skörden är,
  den dag som länge väntats kom,
  ja Herrens stora dag är här!
 4. 4. Den dag är här, då Herrens folk
  skall höra Jesu egna ord,
  och änglar som vår Faders tolk
  med mänskan tala på vår jord.
 5. Text: Philo Dibble, 1806–1895. Medtagen
  i kyrkans första psalmbok 1835.
  Musik: Ebenezer Beesley, 1840–1906