Mirdz spoži Dieva vārda gaisma

 


Dziesmas vārdi

 1. 1. Mirdz spoži Dieva vārda gaisma dienās pēdējās,

  Lai mūžīgajai patiesībai visi pievēršas.

  Tas Kungs kā tālā senatnē nu atklāj svētajiem,

  Kas aizzīmogots, apslēpts ticis ļaužu skatieniem.

 2. 2. Ar priesterības spēku Glābējs ceļu pavēra,

  Viņš mirušajiem sludināt pēc nāves nogāja.

  Nu Dieva svētie māca ļaudis garu cietumā,

  Ikviens lai Kristus balsi dzird un Viņam paklausa.

 3. 3. Mēs visi varam kristīties par saviem mīļajiem,

  Lai augšāmcelti tiktu tie ar Dieva svētajiem,

  Caur paklausību ieguvuši dzīvi mūžīgu,

  Lai tūkstoš gadu garumā ar Kristu valdītu.

 4. 4. Tad, Dieva svētie, steigsimies un glābsim mirušos,

  Kas gaida garu cietumā, kad kāds tos atbrīvos!

  Ak, kāda līksme pildīs mūs, cik liels būs mūsu prieks

  Par katru glābto dvēseli, ko atgūs Kungs un Dievs!

Vārdi: Joel H. Johnson (1802–1882)

Mūzika: Gottfried W. Fink (1783–1846)