I te Noela mātāmua

Lyrics

 1. 1. I te Noela mātāmua,
  tē māere ra te mau ta’ata,
  ’a tīa’i ai i te māmoe
  i raro a’e i te mau feti’a.
 2. Te Noela, te Noela
  ’O te Ari’i o ’Īserā’ela!
 3. 2. ’Ite rātou i te mēlahi,
  ’ua ’ati rātou te hanahana;
  Fa’aro’o rātou i te mēlahi ra,
  ’ua fānauhia te Mesia.
 4. Te Noela, te Noela
  ’O te Ari’i o ’Īserā’ela!
 5. D’après le texte et la musique d’un Noël traditionnel anglais du 17e siècle