Pirmosios Kalėdos

 

Žodžiai

 1. 1. Pirmąsias Kalėdas dangaus angelai

  paskelbė kukliems piemenėliams džiugiai.

  Šie saugojo lauke prie Betliejaus avis.

  Tai buvo šalta ir tamsiausia naktis.

 2. [Chorus]

  Kalėdos jau, Kalėdos jau!

  Gimė karalius – džiaukis žmogau!

 3. 2. Pakėlę akis jie išvydo staiga

  naują skaisčiąją žvaigždę Rytų danguje.

  Pasklido po žemę šviesa nuostabi,

  žėrėjo ji dieną, spindėjo nakty.

Žodžiai ir muzika: anglų liaudies giesmė, apie XVII a.