’Ua tae i te hora

Lyrics

 1. 1. ’Ua tae i te hora, ’ua ara tō te ao
  ’e ’ua ta’a ’ē atu te pōiri.
  Tē ’ārue nei tō te ao nei i teie
  taime nō te mahana ’oa’oa.
 2. ’Auē te ’oa’oa,
  Te mahana nehenehe
  E ’ārue tātou nei i
  te mahana nehenehe.
 3. 2. I roto i te hiero e rave te
  mau melo i te mau ’ōro’a mo’a,
  Nō te tā’ati i tō rātou ra mau
  tupuna i te mahana ’oa’oa.
 4. ’Auē te ’oa’oa,
  Te mahana nehenehe
  E ’ārue tātou nei i
  te mahana nehenehe.
 5. 3. ’A ha’apa’o tātou i te mau parau tā
  te Fatu i heheu mai ia tātou nei,
  Nō te arata’i i tō tātou nei
  haere’a i te mahana ’oa’oa.
 6. ’Auē te ’oa’oa,
  Te mahana nehenehe
  E ’ārue tātou nei i
  te mahana nehenehe.
 7. 4. E ora tātou nei i pīha’i iho
  ia Iesu ma te pe’e i Tāna parau.
  ’E tae roa ’ua ha’amori tō te ao
  Iāna i te mahana ’oa’oa.
 8. ’Auē te ’oa’oa,
  Te mahana nehenehe
  E ’ārue tātou nei i
  te mahana nehenehe.
 9. D’après le texte anglais de Joseph L. Townsend, 1849–1942
  Musique de William Clayson, 1840–1887