’Ua tae i te hora

 


Lyrics

 1. 1. ’Ua tae i te hora, ’ua ara tō te ao

  ’e ’ua ta’a ’ē atu te pōiri.

  Tē ’ārue nei tō te ao nei i teie

  taime nō te mahana ’oa’oa.

 2. [Chorus]

  ’Auē te ’oa’oa,

  Te mahana nehenehe

  E ’ārue tātou nei i

  te mahana nehenehe.

 3. 2. I roto i te hiero e rave te

  mau melo i te mau ’ōro’a mo’a,

  Nō te tā’ati i tō rātou ra mau

  tupuna i te mahana ’oa’oa.

 4. 3. ’A ha’apa’o tātou i te mau parau tā

  te Fatu i heheu mai ia tātou nei,

  Nō te arata’i i tō tātou nei

  haere’a i te mahana ’oa’oa.

 5. 4. E ora tātou nei i pīha’i iho

  ia Iesu ma te pe’e i Tāna parau.

  ’E tae roa ’ua ha’amori tō te ao

  Iāna i te mahana ’oa’oa.

D’après le texte anglais de Joseph L. Townsend, 1849–1942

Musique de William Clayson, 1840–1887