I te mahana nō te Pāsa

Lyrics

 1. 1. I te mahana nō te Pāsa, ’ua ti’a fa’ahou
  mai te Fatu; ’Ua ora mai.
 2. 2. I teie po’ipo’i, ’ua upo’oti’a Iesu
  i te tara nō te pohe.
 3. 3. Ha’amāuruuru i tō tātou Fatu ’e ’a fa-
  a’ore i te mata’u.
 4. D’après le texte anglais de Marion D. Hanks, né en 1921 © 1975 IRI
  Musique de Robert Cundick, né en 1926. © 1975 IRI