Velykų rytas

Žodžiai

 1. 1. Rytas Velykų skelbia žmonėms:
  pakilo Kristus iš mirties.
  Taigi mirtis
  jau įveikta.
 2. 2. Šįryt minėkim dieną ta,
  mirties grandinė nutraukta.
  Taigi mirtis
  jau įveikta.
 3. 3. Dėkokim Jam širdim visa,
  pašvęskim širdį ir save.
  Tiek daug vilties,
  o baimės nėr.
 4. Žodžiai: Marion D. Hanks, 1921–2011. © 1975 IRI
  Muzika: Robert Cundick, gim. 1926. © 1975 IRI