Patotoo

Mga Titik

 1. 1. Ang saksi ng Espiritu,
  Na sa ’ki’y hinayag,
  Ang nagpalapit sa akin
  Sa Diyos na marilag.
 2. 2. Tantong Kayo’y nasa langit,
  At si Cristo’y Hari.
  Tantong may propetang laging
  Gumagabay sa ’min.
 3. 3. Lumuluha’t puso’y tigib,
  Espiritu’y dama.
  Buhay ko’y panibaguhin,
  Puso’y bigyang sigla.
 4. 4. Patotoo sa puso ko’y
  Sagot sa pasakit.
  Langit ay nasilayan ko
  Kahit ilang saglit.
 5. Titik: Loren C. Dunn, 1930–2001. © 1985 IRI
  Himig: Michael Finlinson Moody, p. 1941. © 1985 IRI