Molimau

Upu [o le Pese]

 1. 1. Le mau a le Agaga ua molimau mai.
  Ou si‘i ai i le Tama, O lo‘u agaga.
 2. 2. Ua afio oe i le lagi, Ma Iesu, le Ali‘i.
  Se perofeta fetalai, Mai upu e ola ai.
 3. 3. Ua tumu lo‘u loto nei, I le Agaga Sa.
  Le Ali‘ie ia alofa, Ia ou fa‘afouina.
 4. 4. Ua tumu a‘u i le mau, To ese ai tiga,
  I se va‘aiga mai luga, I o‘u nei mata.
 5. Upu: Loren C. Dunn, f. 1930. © 1985 AAG
  Fati: Michael Finlinson Moody, f. 1941. © 1985 AAG