Vitnesbyrd

Tekster

 1. 1. Når Ånden vitner og hans kraft
  tar bolig i min sjel,
  da løftes jeg igjen mot Gud,
  mot ham som gjør meg hel.
 2. 2. Jeg vet du er i himmelen,
  at Frelseren har makt.
  Jeg vet profeten taler om
  en stor og evig pakt.
 3. 3. Mitt øye er av tårer vått;
  til hjertet Ånden ser.
  Forny, o Herre, du mitt liv
  og bli hos meg, jeg ber.
 4. 4. Når vitnesbyrdet fyller meg,
  da dempes all min sorg.
  Et øyeblikk jeg får et glimt
  av himlens skjønne borg.
 5. Tekst: Loren C. Dunn, 1930–2001. © 1985 IRI
  Musikk: Michael Finlinson Moody, f. 1941. © 1985 IRI