Vitnesbyrd

 


Tekster

 1. 1. Når Ånden vitner og hans kraft

  tar bolig i min sjel,

  da løftes jeg igjen mot Gud,

  mot ham som gjør meg hel.

 2. 2. Jeg vet du er i himmelen,

  at Frelseren har makt.

  Jeg vet profeten taler om

  en stor og evig pakt.

 3. 3. Mitt øye er av tårer vått;

  til hjertet Ånden ser.

  Forny, o Herre, du mitt liv

  og bli hos meg, jeg ber.

 4. 4. Når vitnesbyrdet fyller meg,

  da dempes all min sorg.

  Et øyeblikk jeg får et glimt

  av himlens skjønne borg.

Tekst: Loren C. Dunn, 1930–2001. © 1985 IRI

Musikk: Michael Finlinson Moody, f. 1941. © 1985 IRI