Liudijimas

Žodžiai

 1. 1. Jei kas paliudija Dvasia
  jo suvoktas tiesas,
  tai pakelia mane arčiau,
  o Tėve, prie Tavęs.
 2. 2. Žiniau, jog Tu esi danguj,
  kad Kristus viešpataus,
  kad pranašas mums kalba tai,
  kas laimė bus žmogaus.
 3. 3. Štai rieda ašara šviesi,
  nes Dvasią pajutau.
  Mus keičianti šviesa esi –
  gyvenk širdy, prašau.
 4. 4. Įgytas pažinimas man
  išblaško net skausmus
  palaimos dangiškos vaizdų
  nenykstančiu džiaugsmu.
 5. Žodžiai: Loren C. Dunn, 1930–2001. © 1985 IRI
  Muzika: Michael Finlinson Moody, gim. 1941. © 1985 IRI