Liecība

Dziesmas vārdi

 1. 1. Man sirdī, dzirdot liecību,
  Plūst Svētā Gara spēks,
  Un dvēsle spārnos paceļas
  Pie Tevis, Debess Tēvs.
 2. 2. Es zinu — dzīvs mans Pestītājs
  Un Dievs mīt debesīs,
  Kā iegūt dzīvi mūžīgo
  Man māca pravietis.
 3. 3. Gars Svētais mani uzrunā,
  Sirds krūtīs gavilē.
  Kungs, paliec līdzās, stiprini,
  Sniedz mieru dvēselei!
 4. 4. Man sirdi pilda liecība,
  Tā bēdās mieru dod,
  Caur gara acīm debesis
  Uz brīdi parādot.
 5. Vārdi: Loren C. Dunn (1930–2001). © 1985 IRI
  Mūzika: Michael Finlinson Moody (dz. 1941). © 1985 IRI