Ved Helligåndens vidnesbyrd

 


Tekst

 1. 1. Ved Helligåndens vidnesbyrd,

  som gives folk på jord,

  har sjælens Fader kaldet mig

  til vidne om hans ord.

 2. 2. Gud lever og regerer hist

  med vor Forløser kær.

  En sand profet vil lede mig

  til himlens rige nær.

 3. 3. Det fryder mig i sjæl og sind

  at høre Åndens røst,

  o, Herre, vil du lade den

  forblive i mit bryst.

 4. 4. Når hjertet fyldes af Guds fred,

  bli’r sindet lyst og let,

  og Herrens skjulte veje

  åbenbares for mig ret.

Tekst: Loren C. Dunn, 1930–2001. © 1985 IRI

Musik: Michael Finlinson Moody, f. 1941. © 1985 IRI