Kapayapaan ang Dulot N’yaring Ebanghelyo

 


Mga Titik

 1. 1. Kapayapaan ang dulot

  N’yaring ebanghelyo.

  Liwanag n’ya’y nagniningning

  Sa puso ng tao.

 2. 2. Mga batas na sagrado

  Ay galing sa Ama.

  Kanyang dakilang pagibig

  Dito’y nadarama.

 3. 3. Maling paniniwala at

  Hindi pananalig,

  Mapapawi kung kat’wiran

  Ang s’yang mananaig.

 4. 4. Tayo nawang S’ya’y kilala,

  Sa sala’y umiwas.

  Nang dalisayin tayo ng

  Espiritung wagas.

 5. 5. Ang lakas ng manunukso’y

  Dagling naglalaho,

  Alita’y ’di kayang kitlin,

  Ligaya ng puso.

 6. 6. Bahaging ating natanggap,

  Daragdagang lubos;

  Ang lahat ay ibabalik

  Sa ’tin ng Haring Diyos.

 7. 7. Magtiis tayo’t magsikap,

  Kay Cristo’y manalig,

  Nang kaligtasa’y makamit

  Sa Kanyang pagbalik.

Titik: Mary Ann Morton, 1826–1897

Himig: Alfred M. Durham, 1872–1957 © 1948 IRI