Frid ger Guds evangelium

 


Sångtexter

 1. 1. Frid ger Guds evangelium

  den sanningssökande.

  Dess ljus förklarar tid och rum:

  Vi livets mening se.

 2. 2. Buden och läran vittnar om

  en Faders milda hand,

  de talar om den kärlek som

  oss för till himlens land.

 3. 3. Fördomar flyr för sannings makt,

  och ljus skall mot oss le.

  De mänskobud som mörker bragt

  skall världen mer ej se.

Text: Mary Ann Morton, 1826–1897

Musik: Alfred M. Durham, 1872–1957. © 1948 IRI